ญี่ปุ่นเตรียมตั้งหน่วยตรวจคนเข้าเมืองนอกประเทศ เพิ่มความสะดวกนักท่องเที่ยว | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ญี่ปุ่นเตรียมตั้งหน่วยตรวจคนเข้าเมืองนอกประเทศ เพิ่มความสะดวกนักท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นเตรียมตั้งหน่วยตรวจคนเข้าเมืองนอกประเทศ เพิ่มความสะดวกนักท่องเที่ยว

ญี่ปุ่นเตรียมตั้งหน่วยตรวจคนเข้าเมืองนอกประเทศ เพิ่มความสะดวกนักท่องเที่ยว

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาใช้มาตรการตรวจคนเข้าเมืองนอกประเทศ โดยนักท่องเที่ยวสามารถผ่านมาตรการตรวจคนเข้าเมืองได้ตั้งแต่สนามบินต้นทาง และเดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว

รัฐบาลญี่ปุ่นเดินหน้าส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยจะพิจารณาใช้มาตรการ preclearance หรือการตรวจคนเข้าเมืองนอกประเทศ โดยญี่ปุ่นจะส่งเจ้าหน้าที่มาจัดตั้งหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในต่างประเทศ เพื่อเก็บข้อมูลลายนิ้วมือและถ่ายภาพนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางไปยังญี่ปุ่น โดยเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางถึงประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เพียงแต่แสดงพาสปอร์ตให้เจ้าหน้าที่ประทับตรา ก็สามารถเข้าประเทศญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็ว

มาตรการเช่นนี้ไม่เพียงลดเวลาในการเข้าแถวที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินในประเทศญี่ปุ่น แต่ยังเป็นการคัดกรองนักท่องเที่ยวโดยผู้ที่มีความเสี่ยงว่าจะถูกปฏิเสธเข้าประเทศญี่ปุ่น จะไม่สามารถขึ้นโดยสารเครื่องบินได้ตั้งแต่ต้นทาง ทำให้ไม่ต้องเสียความรู้สึกและเสียค่าใช้จ่ายในการถูกส่งตัวกลับประเทศ

รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังเจรจากับรัฐบาลไต้หวันและเกาหลีใต้เรื่องมาตรการดังกล่าว โดยคาดว่าอาจสามารถจัดตั้งหน่วยตรวจคนเข้าเมืองได้ที่สนามบินเถาหยวนของไต้หวัน และสนามบินอินชอนของเกาหลีใต้ได้ในปี 2007 ส่วนประเทศไทยยังต้องรอการพิจารณาเป็นลำดับต่อไป.

ที่มา: ผู้จัดการ Online

Comments

comments