“ดอนเมือง” อำนวยความสะดวก-รักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > “ดอนเมือง” อำนวยความสะดวก-รักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

“ดอนเมือง” อำนวยความสะดวก-รักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์

14601214991460121511m

นาย เพ็ชร ชั้นเจริญ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง ทอท.กล่าวว่า ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งเป็นเทศกาลปีใหม่ของไทย จะมีผู้โดยสารเดินทางท่องเที่ยวและเดินทางกลับภูมิลำเนา โดยใช้บริการ ทดม.จำนวนมาก ดังนั้น ทดม.จึงร่วมมือกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจัดพิธีปล่อยแถวการปฏิบัติการใน การอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2559 ของ ทดม.ในวันที่ 8 เมษายน 2559

โดย มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมในพิธี ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัย รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการว่าทุกส่วนงานที่ เกี่ยวข้องมีความพร้อมในการอำนวยความสะดวกและผู้โดยสารจะได้รับการบริการที่ สะดวก รวดเร็วและปลอดภัย ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กระทรวงคมนาคมที่ให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคมจัดทำแผนอำนวยความสะดวก มั่นคง และปลอดภัยเพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนช่วงเทศกาลสงกรานต์

          นายเพ็ชร กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้การบริการในช่วงดังกล่าวเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ทดม.ได้จัดตั้ง “ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกรองรับการเดินทางของประชาชน (Passenger Facilitation Center)” เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกในด้านต่าง ๆ แก่ผู้โดยสารและประชาชนที่มาใช้บริการในช่วงเทศกาลท่องเที่ยว โดยศูนย์ประสานงานฯ นี้จะเปิดดำเนินการตั้งแต่วันที่ 8 – 18 เมษายน2559 ณ ศูนย์ประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยาน อยู่บริเวณชั้น 3 อาคารผู้โดยสารภายในประเทศ อาคาร 2 เพื่อเป็นศูนย์กลางอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร และศูนย์ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

ที่มา

updated: 08 เม.ย 2559 เวลา 20:17:45 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1460121499

Comments

comments