ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย ณ เมืองเฉิงตู – เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ด่วนที่สุด ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย ณ เมืองเฉิงตู – เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน

เรื่อง     ขอเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย ณ เมืองเฉิงตู – เมืองฉงชิ่ง  สาธารณรัฐประชาชนจีน

เรียน     ท่านสมาชิกฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย      1. กำหนดการเดินทาง   2. ใบสมัครเข้าร่วมเดินทาง

 

ตามที่รัฐบาลไทยมีนโยบายในการส่งเสริมการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพอย่างยั่งยืน เพื่อกระตุ้นให้เกิดการเดินทางมาท่องเที่ยวประเทศไทยในตลาดนักท่องเที่ยวจีนตามมาตรฐาน และส่งเสริมการท่องเที่ยวคุณภาพอย่างยั่งยืน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงกำหนดจัดงานส่งเสริมการขายรายการนำเที่ยวคุณภาพของประเทศไทย (Quality Tourism Road Show to Chengdu – Chongqing) ในวันอังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ เมืองเฉิงตู และ วันพฤหัสบดี ที่ 1 ธันวาคม 2559 ณ เมืองฉงชิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวจากประเทศไทย ได้พบปะเจรจาธุรกิจกับผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวในพื้นที่และนำเสนอรายการนำเที่ยวคุณภาพนั้น

 

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ที่ทำตลาดจีน เข้าร่วมเจรจาธุรกิจภายในงานครั้งนี้ โดยมีกำหนดการจัด Business Matching  & Table Top Sale   ในวัน อังคาร ที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ณ โรงแรม Jinjiang Hotel เมืองเฉิงตู  และวัน พฤหัสบดี ที่  1  ธันวาคม 2559  ณ โรงแรม Westin เมืองฉงชิ่ง ในครั้งนี้ ทางททท.ได้เชิญผู้ประกอบการจาก เมืองเฉิงตู และเมืองฉงชิ่ง เมืองละ 200 บริษัท เข้าร่วมงาน
Lasix reviews
 

การเดินทางครั้งนี้  หากสมาชิกท่านใดสนใจ กรุณาส่งใบตอบรับด่วน พร้อมจ่ายค่าเดินทางเต็มจำนวน และสำเนาหน้าพาสปอร์ตที่ชัดเจน ภายในวันที่  18 พฤศจิกายน  2559 ติดต่อเจ้าหน้าที่ประสานงาน คุณกุลสตรี ข่มอาวุธ   โทร.02-237-6046   ต่อ 11

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญ   วังอนานนท์)

นายกสมาคมฯ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบได้ที่

1. จดหมายเชิญร่วมงานส่งเสริมการขายฯ ณ นครเฉิงตู และ ฉงชิ่ง – ฉบับภาษาไทย

2. โปรแกรมการเดินทาง Road Show เฉิงตู-ฉงชิ่ง – ภาษาไทย

3. แบบตอบรับร่วมงานส่งเสริมการขายฯ ณ นครเฉิงตู และ ฉงชิ่ง – ฉบับภาษาไทย

 

Comments

comments