ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง“แนวทางปฏิบัติรองรับมาตรการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ด่วนที่สุด! ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหารือเรื่อง“แนวทางปฏิบัติรองรับมาตรการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ”

เรื่อง       ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมหารือ เรื่อง  “แนวทางปฏิบัติรองรับมาตรการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ”
เรียน      นายกสมาคมไทยบริการท่องเที่ยว

 

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. จดหมายเชิญ พร้อม กำหนดการ
2. แบบตอบรับ

 

สืบเนื่องจากภาครัฐมีการจัดระเบียบกับกลุ่มผู้ประกอบการให้มีการบริการที่มีมาตรฐานตามคำสั่งการจากนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยเรื่องแนวทางปฏิบัติรองรับมาตรการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ซึ่งส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวโดยรวม

ในโอกาสนี้  ทางสมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญท่านหรือผู้แทน  โปรดเข้าร่วมการประชุมเพื่อหารือการแก้ไขปัญหา และสร้างแนวทางปฏิบัติในการรองรับมาตรการจัดระเบียบทัวร์ศูนย์เหรียญ ให้มีมาตรการเป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่ต้องการสร้างระบบการท่องเที่ยว  ที่นำมาซึ่งเศรษฐกิจของประเทศที่มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตามเป้าหมายของรัฐบาล  ในวันอังคารที่ 13 กันยายน 2559 เวลา 14.00–16.00 น.  ณ ห้องประชุมสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว  ชั้น 10  อาคารวอลล์สตรีททาวเวอร์  ถนนสุรวงศ์  กรุงเทพฯ

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

 

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชาย  ชมระกา)
รักษาการนายกสมาคมฯ

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายเชิญจดหมายเชิญ พร้อม กำหนดการ
2. แบบตอบรับ

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8 ต่อ 11, 19

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

Comments

comments