ด่วน!! ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > ด่วน!! ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้

เรื่อง       ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

 

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ฯลฯ เนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดเวลา มาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2559จนถึงปัจจุบันและได้รับความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย

 

ด้วยเหตุนี้  สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กร ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้

 

ทั้งนี้ ท่านฯ สามารถร่วมบริจาคสมทบทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ ชื่อบัญชี สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ เลขที่บัญชี 011-1-71468-1 ภายในวัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560  และส่งสำเนาใบโอนเงินหรือ pay-in slip มาที่เบอร์โทรสาร 02-237-6045

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสมาคมฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ ด้วยดีเสมอมา

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายเจริญ  วังอนานนท์)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments