ด่วน!! ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ด่วน!! ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้

เรื่อง ขอเชิญร่วมบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้
เรียน ท่านสมาชิกฯ

ตามที่ได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้หลายจังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ตรัง ฯลฯ เนื่องจากมีฝนตกหนักตลอดเวลา มาตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2559จนถึงปัจจุบันและได้รับความรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อประชาชนทำให้ได้รับความเดือดร้อนทั้งชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเรือนที่อยู่อาศัย ด้วยเหตุนี้ สมาคมฯ จึงใคร่ขอเชิญชวนท่านสมาชิกทุกท่าน ร่วมกันบริจาคเงิน เพื่อนำไปมอบให้กับหน่วยงานหรือองค์กร ในการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ประสบอุทกภัยพื้นที่ภาคใต้

ทั้งนี้ ท่านฯ สามารถร่วมบริจาคสมทบทุน โดยการโอนเงินเข้าบัญชีได้ที่ ชื่อบัญชี สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ธนาคารกสิกรไทย สาขาพัฒน์พงศ์ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 011-1-71468-1 ภายในวัน จันทร์ ที่ 16 มกราคม 2560 และส่งสำเนาใบโอนเงินหรือ pay-in slip มาที่เบอร์โทรสาร 02-237-6045
Buy purchase zoloft without a prescription from a pharmacy.
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และสมาคมฯ ขอขอบพระคุณในความร่วมมือจากท่านสมาชิกฯ ด้วยดีเสมอมา

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายเจริญ วังอนานนท์)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

 

 

Comments

comments