ด่วน ขอเชิญสมาชิกร่วมงานสัมนา กับ กรมการท่องเที่ยว อังคารที่ 30 พ.ค. 60 ที่ โรงแรม ปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ด่วน ขอเชิญสมาชิกร่วมงานสัมนา กับ กรมการท่องเที่ยว อังคารที่ 30 พ.ค. 60 ที่ โรงแรม ปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ

20170526132508043_000220170526132508043_000120170526132508043_000320170526132508043_0001 20170526132508043_0003เรียน ท่านสมาชิก
Lasix without prescription
ด้วยกรมการท่องเที่ยว มีกำหนดจัดสัมนาโครงการเสริมสร้างความรุู้ในด้านกฏหมาย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ พ.ศ.2551 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560  ในวันอังคารที่ 30 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00 – 16.30 น.  ณ  ห้องประชุมปริ้นซ์ บอลรูม 3 ชั้น 11  โรงแรมปริ้นซ์ พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ  ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )

สมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกที่สนใจ เข้าร่วมงานสัมนา โปรดส่งแบบตอบรับตามเอกสารที่แนบมานี้ รับจำนวน 50 ท่าน

เรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

Comments

comments