ด่วน!!! เชิญสมาชิกที่สนใจร่วมงาน Road Show ประเทศไต้หวัน ณ เมืองเกาสง และกรุงไทเป | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ด่วน!!! เชิญสมาชิกที่สนใจร่วมงาน Road Show ประเทศไต้หวัน ณ เมืองเกาสง และกรุงไทเป

เรียน สมาชิก

เชิญสมาชิกที่สนใจ ร่วมงาน Road Show ประเทศไต้หวัน ณ เมืองเกาสง และ กรุงไทเป ระหว่างวันที่ 23–27 ตุลาคม 2559
สมัครก่อนมีสิทธ์ก่อน รับเพียง 100 บริษัทเท่านั้น ส่งใบตอบรับเข้ามาได้ที่ E-mail (info@www.atta.or.th)  หรือ  fax (0-2237-6045)
ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณ นุชนาฎ และคุณ กุลสตรี Tel.: 02-237-6046-8 ต่อ 22, 11

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายเชิญ
2. แบบตอบรับ

 

1

2

กำหนดการ Upadate 1

กำหนดการ Upadate 2

กำหนดการ Upadate 3

Comments

comments