ด่วน ! เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (Thailand 7 MICE Magnificent Themes) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ด่วน ! เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (Thailand 7 MICE Magnificent Themes)

เรียน       ท่านสมาชิกฯ
เรื่อง       เรียนเชิญเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ (Thailand 7 MICE Magnificent Themes)

 

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (TCEB) หรือ สสปน. ได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ศักยภาพในการรองรับกิจกรรมไมซ์ และ จุดหมายปลายทางไมซ์ ตามแนวคิด 7 MICE  Magnificent Themes”

ในวันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตั้งแต่เวลา 8.30 – 15.00 น. ณ ห้องนพวงศ์ 1 ชั้น 2 โรงแรมเดอะทวิน ทาวเวอร์ เพื่อนำเสนอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับศักยภาพในการรองรับกิจกรรมไมซ์

ทั้งนี้  ทางสมาคมฯจึง ขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านสมาชิกฯ ที่ทำตลาด Inbound เกี่ยวกับ MICE จำนวน 10 ท่าน (บริษัทละ 1 ท่าน) เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ด้วย  โดยสามารถส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯได้ทางอีเมล info@www.atta.or.th หรือ โทรสาร 02-237-6045   ด่วน ภายในวันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2559

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

 

เอกสารที่แนบมาด้วย
1. จดหมายเชิญ
2. แบบตอบรับ

 

—————————–ATTA———————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong,Bangrak,Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : www.atta.or.th  และติดตามข่าวสาร ภาพข่าวได้ที่ Facebook :  ATTA Thailand

 

Comments

comments