ทอท.ปรับแผนลงทุน 5 ปี 1.7 แสนล. เร่งเพิ่มคาพาซิตี้รับผู้โดยสาร 165 ล้านคนในปี′65 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ทอท.ปรับแผนลงทุน 5 ปี 1.7 แสนล. เร่งเพิ่มคาพาซิตี้รับผู้โดยสาร 165 ล้านคนในปี′65

ทอท.ปรับแผนลงทุน 5 ปี 1.7 แสนล. เร่งเพิ่มคาพาซิตี้รับผู้โดยสาร 165 ล้านคนในปี′65

14621661481462166237l

“ทอท.” เปิดแผนลงทุน 5 ปี ปรับเพิ่มวงเงินลงทุน 6 สนามบินเป็น 1.7 แสนล้าน หลังบอร์ดไฟเขียวงบฯลงทุนดอนเมืองเฟส 3 ไปแล้ว 2.7 หมื่นล้าน เร่งเดินหน้ายกระดับเพิ่มคาพาซิตี้รองรับผู้โดยสารสนามบินในภูมิภาค ด้าน ผอ.ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เผยสายการบินจากแดนมังกรจีบเปิดเส้นทางบินตรง ขนนักท่องเที่ยวจีนพาเหรดเที่ยวใต้

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. เปิดเผยว่า จากการปรับแผนแม่บท (มาสเตอร์แพลน) ของท่าอากาศยานของ ทอท.ทั้ง 6 แห่ง ส่งผลให้งบฯลงทุนช่วง 5 ปี (ตั้งแต่ปี 2559-2563) ปรับเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 1.7 แสนล้านบาท จากเดิมตั้งไว้ 1.4 แสนล้านบาท โดยหลังคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ได้อนุมัติให้เพิ่มงบฯลงทุนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง เฟส 3 เป็นมูลค่า 2.7 หมื่นล้านบาท เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ส่วนที่เหลือแบ่งเป็นงบฯลงทุนโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 จำนวน 1.1 แสนล้านบาท และอีกประมาณ 3 หมื่นล้านบาท เป็นงบฯลงทุนโครงการขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานในภูมิภาค ได้แก่ ท่าอากาศยานหาดใหญ่ จ.สงขลา, เชียงใหม่, ภูเก็ต และแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

“อีก 5 ปีข้างหน้าจะเป็นการลงทุนใหญ่สุดของ ทอท. ขณะนี้ตัวเลขลงทุนรวมทั้งหมดอยู่ราว 1.7 แสนล้านบาท เพื่อเพิ่มการเติบโตของขีดความสามารถในการรองรับอีกเท่าตัวเป็น 165 ล้านคนต่อปี ในปี 2565 ขณะนี้แผนแม่บทท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองได้รับอนุมัติจากบอร์ดเรียบร้อยแล้ว ยังต้องรอแผนแม่บทของท่าอากาศยานในภูมิภาคแต่ละแห่ง โดยแต่ละแห่งจะต้องทำ Ultimate Phase หรือการขยายขีดความสามารถในการรองรับขั้นสูงสุด เพื่อประเมินงบฯลงทุน เบื้องต้นคาดอยู่ที่ราว ๆ 3 หมื่นล้านบาท สำหรับท่าอากาศยานในภูมิภาค 4 แห่ง”

นายนิตินัยกล่าวด้วยว่า สำหรับโครงการขยายท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เฟส 2 ซึ่งมีมูลค่าลงทุนกว่า 5 หมื่นล้านบาท ปัจจุบันได้เปิดขายซองประกวดราคาไปแล้ว 3 สัญญา จากทั้งหมด 7 สัญญา ส่วนที่เหลืออีก 4 สัญญา คาดว่าจะเปิดประมูลได้ทั้งหมดภายในปีนี้แน่นอน สำหรับงานก่อสร้างอาคารผู้โดยสาร 2 ของสุวรรณภูมิ มูลค่าลงทุน 2.7 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการนำผลการศึกษาเสนอต่อกระทรวงคมนาคม และเตรียมจัดทำรายงานผล กระทบด้านสิ่งแวดล้อม (EIA) คาดว่าจะออกแบบเสร็จราวเดือนสิงหาคม-กันยายนปีนี้ และเริ่มต้นประมูลได้ช่วงต้นปี 2561

ส่วนการลงทุนทางวิ่งอากาศยาน (รันเวย์) แห่งที่ 3 มูลค่า 2 หมื่นล้านบาท แบ่งเป็นค่าก่อสร้าง 1 หมื่นล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างนำเสนอจัดทำรายงานผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) หากผ่านปลายปีนี้ คาดว่าจะสามารถเปิดประมูลได้ภายในปลายปี 2560

ด้านนาวาอากาศโทฤทธิรงค์ ก้อนมณี ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ ทอท. กล่าวเสริมถึงแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ว่า ปัจจุบันมีขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสารได้ 2.5 ล้านคนต่อปี ซึ่งในปีงบประมาณ 2558 มีจำนวนผู้โดยสารรวม 3.57 ล้านคน ซึ่งเกินขีดความสามารถปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดความแออัดในการให้บริการ

ทั้งนี้ ทอท.ได้พยากรณ์ปริมาณการจราจรทางอากาศในอนาคต โดยคาดว่าในปี 2562 ท่าอากาศยานหาดใหญ่จะมีปริมาณผู้โดยสาร 4.5 ล้าน มีเที่ยวบิน 31,087 เที่ยวบิน ในปี 2567 คาดว่าจะมีปริมาณผู้โดยสาร 5.90 ล้านคน และมีเที่ยวบิน 41,308 เที่ยวบิน และปี 2577 จะมีปริมาณผู้โดยสาร 9.1 ล้านคน และมีปริมาณเที่ยวบิน 64,020 เที่ยวบิน

ดังนั้นเพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับผู้โดยสาร ทอท.จึงได้กำหนดแนวทางการพัฒนาท่าอากาศยานหาดใหญ่ โดยแบ่งการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ได้แก่ ระยะเร่งด่วน ปี 2558-2561 ได้แก่ งานขยายห้องโถงผู้โดยสารขาออกภายในประเทศ ใช้งบฯลงทุนราว 39 ล้านบาท, การปรับปรุงห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าและปรับปรุงชานชาลาจอดรถรับส่งผู้โดยสาร, การก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่ ลงทุนราว 270 ล้านบาท และขยายหลุมจอดอากาศยานจาก 7 หลุม เป็น 9 หลุม เป็นต้น

ระยะที่ 2 ปี 2562-2571 เป็นการปรับปรุงพื้นที่อาคารภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ และขยายหลุมจอดและก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ คาดว่าจะรองรับผู้โดยสารถึง 10 ล้านคนต่อปี ระหว่างนี้ยังอยู่ขั้นเริ่มต้นจึงยังประเมินมูลค่าเงินลงทุนไม่ได้

“คาดว่าในปีนี้ ท่าอากาศยานหาดใหญ่จะมีผู้โดยสารเติบโตเป็น 3.90 ล้านคนต่อปี -จากปีก่อนมี 3.58 ล้านคนต่อปี โดยนับแต่ปี 2555 ที่มีผู้โดยสาร 2 ล้านคน เติบโตต่อเนื่องทุกปี เป็นผลจากสายการบิน 7 สาย ส่วนใหญ่เป็นสายการบินต้นทุนต่ำเข้ามาขยายการบริการเส้นทางในและต่างประเทศ ทำให้เกินขีดความสามารถรองรับผู้โดยสารที่รองรับได้ 2.5 ล้านคนต่อปี”

โดยปัจจุบันได้รับการติดต่อจากสายการบินของจีน 2 แห่ง สนใจบินตรงมาหาดใหญ่ ได้แก่ สายการบินลักกี้แอร์ไลน์ จากคุนหมิง เปิดเที่ยวบินประจำ คาดได้ข้อสรุปปลายปีนี้ ส่วนสายการบินอีกรายจากเมืองเฉิงตู สนใจเปิดให้บริการแบบเช่าเหมาลำ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของทางจังหวัดสงขลา

นายนิตินัยยังได้กล่าวเพิ่มเติมถึงกรณีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ท้วงติงเรื่องการติดตั้งระบบ Point of Sale (POS) เพื่อตรวจสอบยอดขายสินค้าภายในสนามบิน โดยระบุว่า ปัจจุบัน ทอท.ได้จัดเก็บข้อมูลยอดขายสินค้าภายในสนามบินทุกครั้ง

โดยในส่วนของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้จัดทำข้อมูลในรูปแบบรายวัน และข้อมูลได้ผ่านการตรวจสอบตามมาตรฐานของกรมสรรพากร จึงขอยืนยันว่ายอดขายสินค้าจากคิง เพาเวอร์ ได้รับการตรวจสอบอย่างถูกต้อง และ ทอท.ได้ชี้แจงข้อมูลผ่านรายงานผลประกอบการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำหรับการติดตั้งระบบการตรวจสอบแบบอัพเดตข้อมูลตามเวลาจริง(เรียลไทม์)ที่ท่าอากาศยานดอนเมืองได้ใช้ระบบเรียลไทม์ตั้งแต่เดือนมกราคมที่ผ่านมาส่วนท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอยู่ระหว่างการติดตั้งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จ พร้อมเปิดใช้งานในเดือนพฤษภาคมนี้ และในช่วงระหว่างรอการติดตั้งระบบ ทอท.ได้ดำเนินการจัดเก็บข้อมูลรายงานกรมสรรพากรแบบวันต่อวันเช่นเคย

 

updated: 03 พ.ค. 2559 เวลา 17:15:00 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1462166148

Comments

comments