ท่องเที่ยวทำใจดีสู้แล้ง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ท่องเที่ยวทำใจดีสู้แล้ง

ท่องเที่ยวทำใจดีสู้แล้ง

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ( ททท.) เปิดเผยว่า ททท.กังวลว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะกระทบต่ออุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเฉพาะภาคบริการ เช่น โรงแรม จึงเตรียมขอข้อมูลน้ำจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำมาหารือกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว เตรียมมาตรการรับมือ โดยเฉพาะสมาคมโรงแรม ที่ถือเป็นธุรกิจที่ใช้น้ำในการดำเนินธุรกิจจำนวนมากพอสมควร หากแล้งกินเวลายาวนานออกไปถึง พ.ค.-มิ.ย.2559 ซึ่งถือเป็นช่วงโลว์ซีซั่นของภาคท่องเที่ยวอยู่แล้ว อาจซ้ำเติมให้แย่ลงไปอีกในช่วงดังกล่าว

สำหรับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่ใกล้เข้ามาถึง เป็นเทศกาลท่องเที่ยวที่จำเป็นต้องใช้น้ำเป็นส่วนประกอบ หากให้ประเมินผลกระทบจากแล้ง ที่กระทรวงเกษตรฯกำลังบริหารจัดการน้ำเพื่อให้เพียงพอกับการบริโภค อุปโภค อย่างเคร่งครัด เชื่อว่าไม่กระทบต่อบรรยากาศการเที่ยวสงกรานต์แน่นอน แต่หากแล้งยาวนานออกไปอีก จำเป็นที่ภาคท่องเที่ยวต้องหารือกันเพื่อตั้งรับกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น

นางศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทย กล่าวว่า สมาคมโรงแรมมีมติร่วมกัน ที่จะช่วยกันประหยัดน้ำเพื่อช่วยเหลือประเทศที่อาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้ง และจะมีความชัดเจนและผลกระทบแล้งเห็นเด่นชัดที่สุดคงประมาณเดือน พ.ค.ที่จะถึง สมาคมฯจึงเตรียมส่งหนังสือขอความร่วมมือไปยังสมาชิกทั่วประเทศให้ช่วยกันประหยัดน้ำ ซึ่งเบื้องต้นได้รับคำตอบจากสมาชิกสมาคมโรงแรมเกือบทุกรายว่า มาตรการประหยัดน้ำโรงแรมดำเนินการอยู่แล้ว เพราะเป็นการบริหารต้นทุนของโรงแรม แต่เมื่อสมาคมฯขอความร่วมมือให้ช่วยกันประหยัดน้ำ สมาชิกทุกรายก็ยินดีจะปฏิบัติให้เคร่งครัดกว่าเดิม.

 

ไทยรัฐฉบับพิมพ์ 27 ก.พ. 2559 05:30

Comments

comments