ท่าอากาศยานไทย คุมเข้ม 6 สนามบิน สกัดโรคเมอร์ส | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ท่าอากาศยานไทย คุมเข้ม 6 สนามบิน สกัดโรคเมอร์ส

ท่าอากาศยานไทย คุมเข้ม 6 สนามบิน สกัดโรคเมอร์ส

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ ผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) (ทอท.) กล่าวถึงกรณีตรวจพบผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจตะวันออกกลางหรือโรคเมอร์สเดินทางเข้ามาในไทยว่า ทอท.ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคเมอร์สใน 6 ท่าอากาศยาน ได้แก่ สุวรรณภูมิ ดอนเมือง ภูเก็ต เชียงใหม่ หาดใหญ่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย

โดยเฉพาะที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งมีจำนวนเที่ยวบินที่มาจากประเทศในตะวันออกกลางมากที่สุด  โดยได้จัดหลุมจอดบริเวณอาคารเทียบเครื่องบินอี และจี ให้กับสายการบินที่เดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งตั้งด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ ด้วยการติดตั้งเครื่องเธอร์โม สแกนเนอร์ และเพิ่มเจ้าหน้าที่เฝ้าสังเกตอาการของผู้โดยสารโดยเฉพาะรายที่เดินทางมาจากประเทศตะวันออกกลาง


นอกจากนี้ ยังร่วมกับด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศในการประสานสายการบินและคณะกรรมการดำเนินงานธุรกิจการบิน (เอโอซี) ให้แจกคำเตือนด้านสุขภาพในเที่ยวบินที่มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ให้กับผู้โดยสาร และขอความร่วมมือสายการบินในการดูแลและเฝ้าระวังผู้โดยสาร สำหรับท่าอากาศยานอีก  5 แห่ง ได้ใช้เครื่องวัดอุณหภูมิประมาณ 1-2 เครื่องในการคัดกรองผู้โดยสารกลุ่มเสี่ยง


นายนิตินัยกล่าวว่า ทอท.ได้สนับสนุนการดูแลสุขอนามัยของผู้โดยสาร โดยการวางเจลล้างมือในจุดที่มีผู้โดยสารใช้บริการจำนวนมาก เช่น จุดกรอกเอกสาร จุดประชาสัมพันธ์ จุดจอดรถแท็กซี่รับผู้โดยสาร เป็นต้น

รวมทั้งเพิ่มความถี่ในการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของอุปกรณ์ต่างๆ เช่น รถเข็นสัมภาระ ราวบันไดทางเลื่อน เป็นต้น ทั้งนี้ หากผู้โดยสารมีอาการเจ็บป่วยระหว่างการเดินทางจากประเทศกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อโรคเมอร์ส  ทอท.ขอแนะนำให้พบแพทย์โดยด่วนและให้บอกแพทย์ผู้รักษาทราบประวัติการเดินทางทุกครั้ง

ที่มา ข่าวสดออนไลน์

Comments

comments