นายก ATTA ร่วมงาน Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market โดย สมาคมโรงแรมไทย | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > นายก ATTA ร่วมงาน Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market โดย สมาคมโรงแรมไทย

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องกมลทิพย์ 1-2 โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ คุณศิษฎิวัชร ชีวรัตนพร นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

• เวลา 10.00 น. ได้ร่วมงาน เสวนา “The Returning of Chinese Market” จัดโดย สมาคมโรงแรมไทย โดยมี คุณธำรงศักดิ์ ล้อมพงษ์พิพัฒน์ หัวหน้างานเอเชีย 1 (ตลาดจีน) ภูมิภาคเอเชียตะวันออก การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและ คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข ประธานฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย (THA) (พิธีกร)

• เวลา 13.00 น. ได้กล่าวเปิดงาน Hotels Meet Local Agents Chinese Speaking Market จัดโดย สมาคมโรงแรมไทย

ดูเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.865187058979015&type=3

Comments

comments