นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมฯ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Dinner Talk โดย CIMB Thai | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมฯ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Dinner Talk โดย CIMB Thai

วัน ศุกร์ ที่ 3 มีนาคม 2560 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมฯ ร่วมบรรยายในงานสัมมนา Dinner Talk ภายใต้หัวข้อ เจาะลึกภูเก็ต พื้นที่เศรษฐกิจและการท่องเที่ยวภาคใต้ ณ โรงแรมโนโวเทล จังหวัดภูเก็ต

Dinner Talk by CIMB Thai_1

Dinner Talk by CIMB Thai_2
purchase Antabuse
Dinner Talk by CIMB Thai_3

Dinner Talk by CIMB Thai_4

Comments

comments