นายเจริญ วังอนานนท์ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม เรื่อง แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบตั๋วร่วม”บัตรแมงมุม” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > นายเจริญ วังอนานนท์ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม เรื่อง แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบตั๋วร่วม”บัตรแมงมุม”

วัน พุธ ที่ 1 มีนาคม 2560 นายเจริญ วังอนานนท์ นายกสมาคมฯ เข้าร่วมการประชุมหารือร่วมกับกระทรวงคมนาคม และ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง แนวทางส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านระบบตั๋วร่วม”บัตรแมงมุม” ณ กระทรวงคมนาคม

meetingMOT_1
In some cases buy cipro online there are allergic reactions.
meetingMOT_2

meetingMOT_3

 

Comments

comments