นำพาสมาชิกร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – พัทลุง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > นำพาสมาชิกร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – พัทลุง

คณะ ATTA นำพาสมาชิกร่วมเดินทางสำรวจแหล่งท่องเที่ยว เส้นทาง กรุงเทพฯ – นครศรีธรรมราช – พัทลุง – สงขลา การเดินทางครั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองรอง ภายใต้แคมเปญที่ว่า “Amazing Thailand Go Local” “เที่ยวท้องถิ่นไทย ชุมชนเติบใหญ่ เมืองไทยเติบโต” รวมถึงการส่งเสริมการการท่องเที่ยวเมืองรองสู่ชุมชนต่อไปอีกด้วย

Comments

comments