บ.บางกอกเฮล์ทเซอร์วิส จัดบรรยายหัวข้อ “Basic Life Support and … | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > บ.บางกอกเฮล์ทเซอร์วิส จัดบรรยายหัวข้อ “Basic Life Support and …

บริษัท บางกอกเฮล์ทเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้จัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “Basic Life Support and First Aid Training for Tour Leader” (13 ต.ค. 2557)

ด้วยบริษัท บางกอกเฮล์ทเซอร์วิส จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการทางการแพทย์ได้จัดให้มีการบรรยายหัวข้อ “Basic Life Support and First Aid Training for Tour Leader” ในวันพุธที่ 22 ตุลาคม 2557 ณ โรงแรมThe Davis Bangkok สุขุมวิท 24 คลองเตย กรุงเทพฯ ตั้งแต่เวลา 13.00 – 17.30 น. (เริ่มบรรยาย 14.00 น.) เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับบุคลากรมัคคุเทศก์โดยเฉพาะ เพื่อเป็นการกระตุ้นธุรกิจการท่องเที่ยวไทยให้มีความน่าเชื่อถือในเรื่องความปลอดภัย โดยมี นายแพทย์ วิรัช วัชรการุณย์ เป็นวิทยากร พร้อมทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางอายุรกรรม ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางกระดูกและกล้ามเนื้อ ในการบรรยาย
ทางสมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในงานดังกล่าว โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้ ท่านที่ผ่านการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายจะได้รับประกาศนียบัตร จากทางบริษัทฯ เพื่อเป็นเกียรติในการเข้าร่วมอีกด้วย
Reference From : –
Reference Website : –

 

 กำหนดการ.jpg (297946 kb)
 จดหมายแจ้งให้ทราบ_1_(1).jpg (385477 kb)
 หน้า_2.jpg (201166 kb)
 หน้า_3.jpg (344557 kb)

 

 

 

 

Comments

comments