ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ดาวน์โหลด ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช 

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

เรื่อง       กำหนดอัตราค่าบริการสำหรับยานพาหนะประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ประเภทเรือที่เข้าไปในอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน ดังนี้

  1.  เรือขนาดบรรทุกไม่เกิน 25 คน                                  500         บาท / ลำ / วัน
  2.  เรือขนาดบรรทุกโดยสารเรือ ตั้งแต่ 26 – 50 คน      1,000      บาท / ลำ / วัน
  3.  เรือขนาดบรรทุกโดยสาร ตั้งแต่ 51 – 100 คน          2,000      บาท / ลำ / วัน

โดยไม่อนุญาตให้เรือที่มีขนาดบรรทุกเกิน 100 คน เข้าไปในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสิมิลัน

ประกาศ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

 

Comments

comments