ประกาศ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม ปิดทำการ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 ถึง วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 และเปิดทำการในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประกาศ พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม ปิดทำการ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 ถึง วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559 และเปิดทำการในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559

พิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดิน พระที่นั่งอนันตสมาคม

ปิดทำการ ตั้งแต่วันเสาร์ ที่ 4 ถึง วันจันทร์ ที่ 13 มิถุนายน 2559
และเปิดทำการในวันอังคาร ที่ 14 มิถุนายน 2559

2016-06-01_14-55-26

http://www.artsofthekingdom.com/th/index.php?page=main

Comments

comments