ประกาศ เรื่องขอเลื่อนการจัดงาน “มหัศจรรย์ สีสันเมืองพิจิตร” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประกาศ เรื่องขอเลื่อนการจัดงาน “มหัศจรรย์ สีสันเมืองพิจิตร”

ประกาศ เรื่องขอเลื่อนการจัดงาน “มหัศจรรย์ สีสันเมืองพิจิตร

จังหวัดพิจิตร และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานนครสวรรค์ ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการจัดงาน

มหัศจรรย์ สีสันเมืองพิจิตรเป็นวันที่ 23 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ณ บ้านบางเขน ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร  เนื่องจากความไม่สะดวกด้านสถานที่

ทั้งนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ประชาสัมพันธ์ จังหวัดพิจิตร โทร. 056-611 611
purchase Antabuse
หรือ ททท. สำนักงานนครสวรรค์ โทร. 056-22 1811-2

719_Page_1 719_Page_2

Comments

comments