ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2561 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน ระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2561

ประชาสัมพันธ์

เรียน ท่านสมาชิก

กรมการท่องเที่ยว กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์

ประชาสัมพันธ์การอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลตรุษจีน

โดยมีมาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศการตรุษจีน 15-21 กุมภาพันธ์ 2561 และเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ข้อควรปฎิบัติในการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย

 

ดาวน์โหลด มาตรการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวช่วงเทศการตรุษจีน 

 

Comments

comments