ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรเติมคูปอง (ATTA CARD) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรเติมคูปอง (ATTA CARD)

เรื่อง ประชาสัมพันธ์การใช้บัตรเติมคูปอง (ATTA CARD)

เรียน ท่านสมาชิก

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัตร ATTA CARD

ตามที่สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว(ATTA) ได้จัดทำระบบคอมพิวเตอร์ ATTA CARD ในการใช้ซื้อคูปองเพื่อใช้บริการรับนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง ทางสมาคมฯขอมอบบัตร ATTA CARD จำนวน 4 บัตร ให้แก่ท่านสมาชิก(ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่บริษัทของท่าน)ได้ใช้เพื่อรับกรุ๊ปนักท่องเที่ยวของท่าน โดยท่านสามารถซื้อคูปองผ่านบัตร ATTA CARD ได้ทั้ง 3 พื้นที่ ได้แก่ สำนักงานใหญ่สุรวงศ์, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและท่าอากาศยานดอนเมืองนั้น

ในการใช้บัตร ATTA CARD บริการรับนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ให้ท่านสมาชิกส่งบัตร ATTA CARD พร้อมแนบเอกสารใบแจ้งรับนักท่องเที่ยว ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการสมาคมฯ ที่ชั้น 1 ประตู 7 โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึกลงใบ ATTA CARD และส่งบัตรคืนให้พร้อมเอกสารใบบันทึกการแจ้งรับนักท่องเที่ยว เพื่อนำไปทำการตัดยอดจากบัตร ATTA CARD ที่ท่านสมาชิกได้เติม คูปองไว้ในบัตร ณ จุดรับบริการสมาคมฯ ที่ชั้น 2 ประตู 6 และประตู 10 ทั้ง 2 จุด และทางเจ้าหน้าที่จะทำการตัดยอด พร้อมส่งบัตรคืนให้พร้อมเอกสารใบบันทึกการตัดยอด

ในการใช้บริการรับนักท่องเที่ยวที่ท่าอากาศยานดอนเมือง ให้ส่งบัตร ATTA CARD พร้อมแนบเอกสารใบแจ้งรับนักท่องเที่ยว ให้กับเจ้าหน้าที่ ณ จุดรับบริการสมาคมฯ ที่ขาเข้าอาคารผู้โดยสาร 1(ประตู 1) โดยทางเจ้าหน้าที่จะทำการบันทึก/ตัดยอดจากบัตร ATTA CARD ที่ท่านสมาชิกได้เติม คูปอง ไว้ในบัตร พร้อมส่งบัตรคืนให้พร้อมเอกสารใบบันทึกการตัดยอด

อนึ่งหากท่านสมาชิก ไม่เข้าใจหรือมีข้อสงสัยประการใด สามารถสอบถามกับเจ้าหน้าที่ตามจุดบริการต่างๆ ของสมาคมฯ หรือ โทรติดต่อได้ที่ สำนักงานใหญ่สุรวงศ์ 02-237-6046-8 ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 02-134-4266-7 หรือ 02-134-4259 ฝ่ายปฏิบัติการท่าอากาศยานดอนเมือง 02-535-2549

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ATTA

12717209_951362714958020_208298955155464851_n

12661749_951362744958017_3732967700258631374_n 12705237_951363108291314_7406789086646592046_n

Comments

comments