ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Exploring Halal Tourism ในวัน อังคาร ที่  18  ธันวาคม  2561  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอัล มีรอซ รามคำแหง 5 กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Exploring Halal Tourism ในวัน อังคาร ที่  18  ธันวาคม  2561  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอัล มีรอซ รามคำแหง 5 กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลดเอกสาร กำหนดการงานสัมมนา ประชาสัมพันธ์งานสัมมนา Exploring Halal Tourism

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วยกระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา ราชอาณาจักรสเปน มีกำหนดการจัดงานสัมมนา Exploring Halal Tourism ในวัน อังคาร ที่  18  ธันวาคม  2561  เวลา  09.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมอัล มีรอซ รามคำแหง 5 กรุงเทพฯ โดยมีผู้แทนจากสถาบันฮาลาลแห่งเมืองกอร์โดบา ราชอาณาจักรสเปน เป็นวิทยากร ดังกำหนดการที่แนบมาด้วยนี้

ในการนี้ กระทรวงการต่างประเทศจึงขอประชาสัมพันธ์เชิญผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมงานสัมมนาตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมงาน สามารถลงทะเบียนล่วงหน้าได้ที่ http://globthailand.com/events/muslim_friendly/ ติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ คุณวชิร  เจ้าหน้าที่โครงการศูนย์ธุรกิจสัมพันธ์ เบอร์โทร 084-136-4740

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments