ประชาสัมพันธ์งาน Amazing Thai Taste Festival | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์งาน Amazing Thai Taste Festival

เรื่อง ประชาสัมพันธ์งาน Amazing Thai Taste Festival
เรียน ท่านสมาชิกฯ
ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และพันธมิตรเครือข่ายประชารัฐกว่า 45 หน่วยงาน จัดงานมหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการนำอาหารไทย ผลไม้ไทย และข้าวไทย เป็นอีกหนึ่งสินค้าทางการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเข้าร่วมงาน โดยททท.ได้มีแผนในการดำเนินโครงการมหกรรมอาหารเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และเอกลักษณ์ของอาหารไทยให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลายในกลุ่มนักท่องเที่ยว ตามแผนกลยุทธ์กระตุ้นการใช้จ่ายและขยายฐานตลาดกลุ่มตลาดกลาง-บน โดยคาดหวังให้มหกรรมอาหารเป็นกิจกรรมหนึ่งที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดกลาง-บน ตัดสินใจเดินทางท่องเที่ยวเข้ามาในประเทศไทย ซึ่งงานมหกรรมอาหาร Amazing Thai Taste Festival จะจัดขึ้นในวันที่ 8 – 11 มิถุนายน 2560 ณ ลานกิจกรรม รถไฟฟ้าแอร์พอร์ต เรล ลิ้งค์ (สถานีมักกะสัน) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม เบอร์ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย หรือ www.tourismthailand.org และ www.amazingthaitaste.com
จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์
Tablets cheap deltasone contain prednisone.
ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
ATTA

102286

102289 102288 102287

Comments

comments