ประชาสัมพันธ์งาน Thailand MICE Roadshow 2019 in Cambodia | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์งาน Thailand MICE Roadshow 2019 in Cambodia

ดาวน์โหลดเอกสาร จดหมายเชิญร่วมงาน Thailand MICE Roadshow 2019 in Cambodia

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วยฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) มีกำหนดจัดงาน Thailand MICE Roadshow 2019 in Cambodia ขึ้น ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในวัน พฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เพื่อสร้างการรับรู้และให้ข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพและความพร้อมรวมถึงสินค้าและบริการใหม่ๆ ในการรองรับการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลของไทย เพื่อเพิ่มโอกาสในการเลือกประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลมากขึ้น โดยรูปแบบการจัดงานแบ่งออกเป็น Table Top Session และ Dinner Reception ซึ่งเป็นการเจรจาธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการไทยและผู้ซื้อจากบริษัทตัวแทนการเดินทางไมซ์ พร้อมรับประทานอาหารเย็นร่วมกัน กำหนดการตามแนบ

สสปน.ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการไทยเข้าร่วมงานดังกล่าวจำนวนทั้งสิ้น  8  บริษัท ผู้แทนบริษัทละ 2 ท่าน โดยมีค่าลงทะเบียน 5,000 บาท ต่อบริษัท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ซึ่งสามารถลงทะเบียนสมัครได้ทางเว็บไซต์ http://regs.bizebent.co/pages/regs?evt=5bfbb894dd711e0e39424ca2 โดยใช้ google chrome หรือ Mozilla firefox ระหว่างวันที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 10.00 น. ถึง วันที่ 13 ธันวาคม 2561 เวลา 17.00 น. หรือ จนกว่าจะมีผู้สมัครครบ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  คุณอรรัมภา  คิดหมาย และ คุณอมรรัตน์  แสงศศิธร ทางอีเมล miregistration@tceb.or.th หรือโทร +66(0)2 697 9139

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————–ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments