ประชาสัมพันธ์จากกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์จากกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์จากกองบังคับการอำนวยการ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
เรียน  ท่านสมาชิกฯ

 

เอกสารแนบ  :  ประกาศจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

 

ด้วยมีประกาศกฎกระทรวง ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 ยกเลิกการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่าสำหรับการยื่น ณ สถานกงสุลไทย และ กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมวีซ่า ประเภทนักท่องเที่ยว ชนิดใช้ครั้งเดียว สำหรับการยื่น ณ ช่องทางของด่าน ตม. โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2560 รายละเอียดตามเอกสารแนบ
Switch order cipro to taking the drug inside.
 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ
ATTA

 

Comments

comments