ประชาสัมพันธ์บัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 55 แห่งทั่วไทย” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์บัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 55 แห่งทั่วไทย”

ดาวน์โหลดเอกสาร  ประชาสัมพันธ์บัตรท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์ Muse Pass

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วยสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) ภายใต้สำนักบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ได้จัดทำโครงการเสริมสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ ซึ่งเป็นความร่วมมือกันของพันธมิตรพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ภาครัฐและเอกชน ในการจัดทำบัตรท่องเที่ยว ภายใต้ชื่อ “บัตร Muse Pass บัตรเดียวเที่ยวพิพิธภัณฑ์ 55 แห่งทั่วไทยจำหน่ายในราคา 299 บาทต่อใบ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้ ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยและมุ่งหวังให้เยาวชคนรุ่นใหม่ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

ในการนี้ สพร.จึงขอประชาสัมพันธ์เรียนเชิญท่านฯให้การสนับสนุนบัตร Muse Pass ในราคาพิเศษ ดังนี้

  • ยอดสั่งซื้อ 50-99 ใบ ราคา 284 บาท (ส่วนลด 5%)
  • ยอดสั่งซื้อ 100-299 ใบ ราคา 269 บาท (ส่วนลด 10%)
  • ยอดสั่งซื้อ 300-499 ใบ ราคา 239 บาท (ส่วนลด 20%)
  • ยอดสั่งซื้อ 500-999 ใบ ราคา 209 บาท (ส่วนลด 30%)
  • ยอดสั่งซื้อตั้งแต่ 1,000 ใบขึ้นไป ราคม 179 บาท (ส่วนลด 40%)

หากสมาชิกท่านใดมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนบัตรท่องเที่ยว หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อได้ที่ คุณยุวเนตร ประทุมทา ฝ่ายสื่อสารการตลาด มิวเซียมสยาม เบอร์โทร 02-225-2777 ต่อ 529 หรือ 527

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————–ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments