ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง “5 Chiang Lanna & Lanchang Legend” | ATTA

ACTIVITY OF MONTH














ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์เชิญเข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง “5 Chiang Lanna & Lanchang Legend”

Download:  1. กำหนดการ  2. แบบตอบรับ

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วยจังหวัดเชียงราย โดย สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงราย กำหนดดำเนินงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง “5 Chiang Lanna & Lanchang Legend” ภายใต้กิจกรรมย่อย กระตุ้นและส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) ในวัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะริเวอรี่  บาย กะตะธานี เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อต่อยอดการสร้างความร่วมมือในการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง อย่างเป็นรูปธรรม

ในการนี้ จังหวัดเชียงราย ขอเชิญท่านสมาชิกฯจำนวน 18 คน (พักห้อง Twin) เข้าร่วมงานส่งเสริมการท่องเที่ยว 5 เชียง “5 Chiang Lanna & Lanchang Legend” ในวัน พุธ ที่ 19 กันยายน 2561 ณ โรงแรมเดอะริเวอรี่  บาย กะตะธานี เชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย รายละเอียดดังเอกสารที่ส่งมาด้วยนี้  ทั้งนี้ สามารถติดต่อผู้ประสานงานได้ที่ คุณมณฑา  กิติมา  เบอร์โทรศัพท์ 088-269-1305 และกรุณาส่งแบบตอบรับเข้าร่วมงานฯภายในวัน จันทร์ ที่  10  กันยายน  2561 ได้ทางโทรสาร 052-029-212 หรือ อีเมล chiangrai@mots.go.th โดยผู้จัดงานจะรับผิดชอบเฉพาะค่ารถรับส่ง (เฉพาะในจังหวัดเชียงราย) ค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม และ ที่พัก เท่านั้น  ยกเว้น ค่าเดินทางไป-กลับ จากกรุงเทพฯหรือจากจังหวัดอื่นๆ

 

จึงเรียนมาเพื่อประชาสัมพันธ์

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments