ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถและจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถและจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้

เรื่อง   ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถและจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้
เรียน   ท่านสมาชิกฯ

 

เอกสารแนบ : ประชาสัมพันธ์เส้นทางเดินรถและจุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยว บริเวณท่าเทียบเรือพัทยาใต้

 

เมืองพัทยา ขอประชาสัมพันธ์เพื่อทราบแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ และ เส้นทางการเดินรถไปยังท่าเทียบเรือ ตลอดจน จุดรับ-ส่งนักท่องเที่ยวให้ทราบทั่วกัน พร้อมทั้งถือปฏิบัติ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560 ดังนี้

 

    Following intramuscular injection lasix reviews reactions such as pain may occur.

  1. ยกเลิกการจอดรถรับ ส่งนักท่องเที่ยวในบริเวณลานท่าเรือ ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2560
  2. ยกเลิกพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์บริเวณด้านข้างศาลาท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้ โดยให้เป็นจุดจอดรถรับ ส่งนักท่องเที่ยว และให้ใช้พื้นที่ไหล่ทางบริเวณริมเขาก่อนถึงสี่แยกท่าเรือเป็นพื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ ตามที่ดำเนินการทาสีตีเส้นกำหนดจุดจอดไว้แทน
  3. ปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถจากสี่แยกท่าเรือ ถึง แยกทางขึ้นลานจอดเฮลิคอปเตอร์

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

 

 

Comments

comments