ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดอาคารจอดรถ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดอาคารจอดรถ

เรื่อง  ประชาสัมพันธ์

เรียน  ท่านสมาชิกฯ

ด้วยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ขอประชาสัมพันธ์แจ้งการปิดอาคารจอดรถยนต์บริเวณโซน 3 และลานจอดรถจักรยานยนต์บริเวณโซน 4 ชั่วคราว เนื่องจากมีพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) คลิกได้ที่ โปสเตอร์ปิดอาคารจอดรถ ผดส TH update 9-11
In some cases buy cipro online there are allergic reactions.
จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

ATTA

Comments

comments