ประชาสัมพันธ์โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

ดาวน์โหหลด  1.โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติฯ จำนวน  1  ฉบับ

เรื่อง       ประชาสัมพันธ์โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วยกระทรวงวัฒนธรรม โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้กำหนดจัดโครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติขึ้นเป็นครั้งแรกของประเทศไทย ภายใต้ชื่อ โครงการการแสดงศิลปกรรมร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Krabi 2018 ขึ้นระหว่างวันที่  2  พฤศจิกายน 2561 28 กุมภาพันธ์ 2562 ภายใต้แนวคิด “Edge of the Wonderland” สุดขอบฟ้าแห่งดินแดนมหัศจรรย์ในพื้นที่จังหวัดกระบี่ มีศิลปินร่วมแสดงผลงานศิลปะกว่า 70 คน จาก 24 ประเทศทั่วโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ พัฒนาและยกระดับงานศิลปะร่วมสมัยสู่ระดับนานาชาติ รวมทั้งการสร้างรายได้จากต้นทุนและทรัพยากรทางศิลปวัฒนธรรม และการแข่งขันอย่างยั่งยืน เกิดรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นและกระตุ้นให้เกิดความตระหนักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองนโยบายการใช้มิติทางด้านศิลปวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ และนโยบายประเทศไทย 4.0

 

ในการนี้ ทางสมาคมฯจึงขอประชาสัมพันธ์โครงการฯ มาเพื่อทราบ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://thailandbiennale.org/

 

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments