ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ระดับกลาง) ให้กับมัคคุเทศก์ทั่วไปที่สนใจ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ (ระดับกลาง) ให้กับมัคคุเทศก์ทั่วไปที่สนใจ

เรียน  ท่านสมาชิก

ด้วยมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ได้รับมอบหมายจาก กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ดำเนินการจัดการอบรมมัคคุเทศก์ภาษาอังกฤษ ระดับกลาง เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้ให้กับมัคคุเทศก์ โดยใช้หลักสูตรของ สมาคมมัคคุเทศก์โลก ซึ่งการอบรมจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม – 22 พฤษภาคม 2559 (เฉพาะเสาร์ – อาทิตย์) ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ถนนประชาชื่น (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) รับจำนวนจำกัดเพียง  50  คน อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

———————–ATTA————————-

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)

ASSOCIATION OF THAI TRAVEL AGENTS

33/42-43 Wall Street Tower

10th FL., Surawong Rd., Suriyawong, Bangrak,

Bangkok 10500 THAILAND.

Tel : (662) 237-6046-8, Fax : (662) 237-6045

Email : info@www.atta.or.th, Website : www.atta.or.th

logo-adobe-pdfรายละเอียดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษ_(ระดับกลาง)_ให้กับมัคคุเทศก์

Comments

comments