ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์

ดาวน์โหลด ขอความร่วมมือดำเนินการตรวจสอบ กำกับดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของมัคคุเทศก์

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ด้วย กรมการท่องเที่ยว ได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานเขตบางกอกน้อยว่า ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากกรณีมัคคุเทศก์บรรยายผ่านเครื่องขยายเสียงบนเรือนำเที่ยว ก่อให้เกิดเสียงรบกวนประชาชนที่พักอาศัยบริเวณคลองบางกอกน้อย และบริเวณตรงข้ามวัดอมรินทรารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีผู้ป่วยนอนติดเตียงอยู่ในบ้านนั้น

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านสมาชิกฯ ในการกำกับดูแลให้มัคคุเทศก์ปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งกำชับมัคคุเทศก์ไม่ให้ส่งเสียงรบกวนประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณคลองบางกอกน้อย และบริเวณวัดอมรินทรารามวรวิหาร เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

 

ขอแสดงความนับถือ

 

ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments