ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Mix Market | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Mix Market

Download  1. ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents Mix Market

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ตามที่ สมาคมโรงแรมไทย ร่วมกับ สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย Hotels Meet Local Agents ของตลาดต่างๆ ตลอดทั้งปี 2561 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมให้โรงแรมสมาชิกและบริษัทนำเที่ยว มีโอกาสพบปะเพื่อเจรจาธุรกิจ และ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน (Table Top Session) ซึ่งได้รับผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างดี ส่งผลให้กิจกรรมดังกล่าวประสบความสำเร็จตามแผนงานที่ได้วางไว้

สมาคมโรงแรมไทย จึงมีแผนการจัดงาน Hotels Meet Local Agents Mix Market ขึ้นเป็นกิจกรรมสุดท้ายของปี 2561 เพื่อตอกย้ำความสำเร็จของกิจกรรมส่งเสริมการขายที่จัดขึ้นตลอดปีที่ผ่านมา โดยเชิญบริษัทนำเที่ยวของตลาดต่างๆอาทิ Chinese Speaking, Europe, South Africa, Oceania และ India เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งกำหนดจัดขึ้น ในวัน ศุกร์ ที่  28  กันยายน 2561 เวลา 13.30 – 19.30 น. ณ ห้องบอลรูม 1-2 และ ห้อง ปอมปาดัวร์ โรงแรมรอยัลออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส ซึ่งจะปิดรับสมัครสำหรับ Buyer จำนวนเพียง 40 หน่วยงาน เท่านั้น (โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย)

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และ สมาคมโรงแรมไทย จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ประกอบการนำเที่ยวที่สนใจ สมัครเข้าร่วมในโครงการครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดในใบสมัครที่แนบมา และ ส่งกลับไปยังฝ่ายการตลาด สมาคมโรงแรมไทย ทางโทรสารหมายเลข 02-282-5278 หรือ ทางอีเมล booking@thaihotels.org  ภายในวัน ศุกร์ ที่  7  กันยายน 2561 จักขอบพระคุณยิ่ง

 

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

***ส่งทางอีเมล***

ฝ่ายประชาสัมพันธ์สมาคมฯ

—————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments