ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผ่นพับกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผ่นพับกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

เรียน       ท่านสมาชิกฯ

ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่แผ่นพับกองทุนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว โดย กรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

คลิกดาวน์โหลด

– แผ่นพับกองุทนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ฉบับภาษา Chinese

https://1drv.ms/b/s!Apyka-m2b-wBgSzz7MsPntDH8htK

– แผ่นพับกองุทนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ฉบับภาษา English

https://1drv.ms/b/s!Apyka-m2b-wBgS2sggceOeLlB3Lt

– แผ่นพับกองุทนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ฉบับภาษา Japan

https://1drv.ms/b/s!Apyka-m2b-wBgS4RbfSpu9HDYSRG

– แผ่นพับกองุทนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ฉบับภาษา Korea

https://1drv.ms/b/s!Apyka-m2b-wBgS_0XQZvOv-Uv7_X

– แผ่นพับกองุทนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ฉบับภาษา Russian

http://แผ่นพับกองุทนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว59_Russian.pdf

แผ่นพับกองุทนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว ฉบับภาษา Thai

http://แผ่นพับกองุทนคุ้มครองธุรกิจนำเที่ยว59_Thai.pdf

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ฝ่ายประชาสัมพันธ์

—————————ATTA—————————-

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th   Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

 

Comments

comments