ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสั่งซื้อแบบพิมพ์บัตร ตม. 6 (แบบใหม่) | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสั่งซื้อแบบพิมพ์บัตร ตม. 6 (แบบใหม่)

เรียน       ท่านสมาชิก

เรื่อง       ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และขอทราบจำนวนสั่งซื้อแบบพิมพ์บัตร ตม. 6 (แบบใหม่)

ประชาสัมพันธ์ เรื่อง การสั่งซื้อแบบพิมพ์บัตร ตม. 6 (แบบใหม่) เพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้งานสำหรับชาวต่างชาติในปีถัดไป

ท่านสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซด์ โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ http://policeprinting.police.go.th

และโปรดส่งแบบฟอร์มขอรหัสบัตร ตม.๖ (แบบใหม่) เพื่อแจ้งความประสงค์ ขอ เลขรหัส บัตร ตม.๖ (แบบใหม่) ในการสั่งซื้อต่อไป

 

ท่านสมาชิกสามารถ คลิกดาวน์โหลด แบบฟอร์มขอรหัสบัตร ตม.๖ (แบบใหม่)
Buy cheap generic acquire zoloft online without prescription.
ด้วยความปรารถนาดีจาก โรงพิมพ์ตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

*****************************************

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

(นายวิชิต   ประกอบโกศล)

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

——————————ATTA——————————

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 6046 – 8

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage : ATTA Thailand

Comments

comments