ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม  2561 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง อโนมาแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม อโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม  2561 ในวัน พฤหัสบดี ที่ 31 พฤษภาคม 2561 เวลา 10.00 – 12.00 น. ณ ห้อง อโนมาแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรม อโนมา ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

ดาวน์โหลด  1. กำหนดการ  2.  แบบตอบรับเข้าร่วมการประชุม

เรียน      ท่านสมาชิกฯ

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  มีกำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม สมัยที่  37  ครั้งที่  11 ในวันพฤหัสบดี ที่  31  พฤษภาคม  2561  เวลา 10.00 12.00 น. ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์  ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ (ใกล้กับรถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีชิดลม) เบอร์โทร 02-655-5555

 

ทั้งนี้ สมาคมฯจึงขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯทุกท่านเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา และ สถานที่ ดังกล่าว และขอเชิญร่วมรับประทานอาหารกลางวัน หลังเสร็จสิ้นการประชุม   สมาชิกสมาคมฯใช้สิทธิเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวันฟรี 1 ท่าน ( ผู้ติดตามมีค่าใช้จ่ายท่านละ 850 บาท)  กรุณายืนยันการเข้าร่วมประชุมโดยส่งแบบตอบรับกลับมายังสมาคมฯ ที่หมายเลขโทรสาร 02-237-6045 และทางอีเมล info@www.atta.or.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

***ส่งทางอีเมล***

( นายวิชิต  ประกอบโกศล )

นายกสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว

************************************************

Translate

 Subject: ATTA Monthly Meeting

 To all members,

 

 The Association of Thai Travel Agents (ATTA) will conduct the monthly meeting on Thursday, 31 May, 2018, in the Grand Ballroom, Anoma grand Hotel, Bangkok from 10.00 – 12.30 Hrs. Tel. 02 – 655 – 5555 ( Near BTS; CHidlom Station )

 

Therefore, ATTA would like to invite all members to attend the meeting on the aforementioned date, time and venue. Following the meeting, we would like to invite to a luncheon. As such, members (1 person/company) have the right to attend the meeting and luncheon free; accompanying persons pay 850 Baht/person.  Kindly return the Acceptance Form to the ATTA Head Office by fax (02-237-6045) or e-mail (info@www.atta.or.th).

 

This is therefore for members’ information and consideration. 

 

Sincerely,

 

*** Send by Email ***

 

Mr.Vichit Prakobgosol

President

——————-ATTA———————–

Association of Thai Travel Agents (ATTA)

33/42-43 Wall Street Tower 10th Fl.,Surawong Rd.,

Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 THAILAND.

Tel: +66 2 237 60468

Fax: +66 2 237 6045

Email: info@www.atta.or.th

Website : https://www.atta.or.th

Facebook Fanpage :  ATTA Thailand

Comments

comments