ประชาสัมพันธ์ โครงการ “วันธรรมดา…น่าเที่ยว” 2559 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประชาสัมพันธ์ โครงการ “วันธรรมดา…น่าเที่ยว” 2559

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการ “วันธรรมดา…น่าเที่ยว” 2559

2016-02-17_19-29-47

เรียน ท่านผู้ประกอบการ/สมาชิก

ด้วยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดทำโครงการ “วันธรรมดา…น่าเที่ยว” 2559 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้เกิดกระแสความต้องการให้เดินทางท่องเที่ยวในวันธรรมดา ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการท่องเที่ยวมีรายได้เพิ่มขึ้นและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในประเทศ ทางโครงการฯ จึงขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการในการให้ส่วนลดในวันธรรมดา จันทร์และพฤหัสบดี ส่วนลด 50% ระยะเวลาตั้งแต่ 15 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2559 รายละเอียดดังนี้

โรงแรม/ที่พัก มอบส่วนลด ในวันจันทร์ และ วันพฤหัสบดี
ร้านอาหาร มอบส่วนลด ในวันอังคาร
การเดินทาง (สายการบิน / รถเช่า ฯลฯ) มอบส่วนลดในวันพุธ

ทั้งนี้ ทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้มอบหมายให้ บริษัท แบงค์คอก ไรเตอร์ แอนด์ พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการโครงการ “วันธรรมดา…น่าเที่ยว” 2559 สำหรับผู้ประกอบการที่ร่วมโครงการจะได้รับเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ ในช่องทางต่างๆ อาทิ สื่อโทรทัศน์ หนังสือพิมพ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ เว็บไซด์และสื่อออนไลน์ที่มีชื่อเสียง ฯลฯ

ทางสมาคมฯ จึงขอประชาสัมพันธ์มายังท่านผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมโครงการฯ สามารถส่งใบตอบรับพร้อมรูปภาพ ได้ที่ e-mail : mayuree@bangkokwriter.com สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ คุณมยุรี พันธ์กุ่ม เบอร์โทร 085-918-1117

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ ATTA

 

Comments

comments