ประชุมคณะกรรมการสัญจร ที่จังหวัดตราด และ เกาะกูด | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ประชุมคณะกรรมการสัญจร ที่จังหวัดตราด และ เกาะกูด

วันที่ 5 ตุลาคม 2560 คณะกรรมการบริหารสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) นำโดย คุณวิชิต ประกอบโกศล นายกสมาคมฯ ได้ประชุมคณะกรรมการสัญจร    ที่จังหวัดตราด และ เกาะกูด ทั้งนี้ในช่วงเย็นมีการเสวนาร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและผู้ประกอบการท่องเที่ยว โรงแรม บนเกาะกูด  ณ  เกาะกูดพาราไดซ์บีชรีสอร์ท พร้อมทั้ง ลงนามความร่วมมือระหว่างกันในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดตราด   โดย ท่านผู้ว่าราชการ (นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์) ลงนามในข้อตกลงกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)
As with all antibiotics buy cipro online you should take exactly as prescribed by your doctor.

Comments

comments