ประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง วอเตอร์เกทบอลรูม A-B ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > ประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง วอเตอร์เกทบอลรูม A-B ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) จัดประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม 2560 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 5 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 ณ ห้อง วอเตอร์เกทบอลรูม A-B ชั้น 6 โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท ประตูน้ำ กรุงเทพฯ เปิดการประชุมโดยนายกสมาคมฯ คุณวิชิต ประกอบโกศล พร้อมกล่าวต้อนรับสมาชิก และการประชุมครั้งนี้สมาชิกได้รับข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์ เรื่อง “การตลาด 4.0 เข้าสู่ตลาดใหม่ ASEAN” จากคุณยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการกองวิจัยการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

IMG_9734

DSC00145

 

 

Comments

comments