ประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > Member Monthly Meeting > ประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2566

ATTA กำหนดจัดประชุมสมาชิกประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 40 ครั้งที่ 8 ในวันพฤหัสที่ 30 พฤศจิกายน 2566 ระหว่าง เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมโลตัส บอลรูม โรงแรมเมอเวนพิค สุขุมวิท 15 กรุงเทพฯ

สมาคมฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านสมาชิกฯ โปรดเข้าร่วมการประชุม ตามวัน เวลา ดังกล่าว ทั้งนี้ สมาคมฯ ขอรับจำนวน 150 ท่าน โปรดพิจารณายืนยันเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งแบบตอบรับออนไลน์กลับมายังสมาคมฯ ที่ Link: https://forms.gle/E4FNgsJMGkkr5mkX9

Comments

comments