31 พฤษภาคม 2561 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 11 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > 31 พฤษภาคม 2561 สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA) ประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สมัยที่ 37 ครั้งที่ 11

31  พฤษภาคม  2561  สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว (ATTA)  ประชุมสมาชิกประจำเดือน พฤษภาคม 2561 สมัยที่  37  ครั้งที่  11 โดยมีคุณวิชิต ประกอบโกศล พร้อมด้วยกรรมการสมาคม เปิดเวทีการประชุมสมาชิกฯ ทั้งนี้สมาชิกจะได้รับข่าวสารความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว รวมถึงการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่ (New Product) เพื่อทำแผนการตลาดต่อไปในอนาตค ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น 3 โรงแรมอโนมา แกรนด์  ถนนราชดำริ กรุงเทพฯ

 

Comments

comments