ประชุมสมาชิกประจําเดือนเมษายน 2567 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH














ATTA > Atta News > Member Monthly Meeting > ประชุมสมาชิกประจําเดือนเมษายน 2567

เรียน ท่านสมาชิก

เนื่องด้วยสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว ได้กําหนดจัดประชุมสมาชิกประจําเดือนเมษายน 2567 ของคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ สมัยที่ 40 ครั้งที่ 11 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ระหว่าง เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้อง Rainbox Hall ชั้น 17 โรงแรม Baiyoke Sky Hotel โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการให้ข้อมูลและความรู้แก่สมาชิกสมาคมฯ เพื่อนําไปใช้ประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจสร้างและกระจายรายได้ให้กับประเทศในโอกาสต่อไป

โดยในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณมนาเทศ อันนวัฒน์ ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไทยแลนด์ พริวิเลจ คาร์ด จำกัด มาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “โอกาสทางธุรกิจร่วมกับ Thailand Privilege Card”

เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้ได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก ทำให้มีสมาชิกฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมงานเต็มจำนวนแล้ว ท่านสมาชิกฯ ที่สนใจ สามารถเข้าชมการประชุมออนไลน์ผ่านทาง Zoom และ Facebook Live ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 โดยจะเริ่มเวลาประมาณ 10.00 น.

Zoom Link : https://us02web.zoom.us/j/89135243941?pwd=MnN5VkVWcmxCbCswcThETkZLdThnUT09
Facebook Live Page : https://www.facebook.com/associationofthaitravelagents

Comments

comments