ประชุมสมาชิกเดือนสิงหาคม 2558 สมัยที่ 36 ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 58 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > About Thailand > Activities > ประชุมสมาชิกเดือนสิงหาคม 2558 สมัยที่ 36 ครั้งที่ 4 วันที่ 27 สิงหาคม 58

วันที่ 27 สิงหาคม 58 10485237_899431003484525_4884595219936918574_n 11254312_899429583484667_7784964356746606476_n 12063463_899424986818460_9174936296398313001_n 12065731_899428470151445_3261452552173250098_n 12108040_899430660151226_4433615558428664700_n 12108845_899423040151988_3553629723240002311_n 12108958_899425393485086_7917245115699944289_n 12108959_899426530151639_7808143413291545734_n 12109257_899422763485349_857408343352405580_n 12119137_899426156818343_929545092853236544_n 12122846_899430026817956_8975066949982510953_n 12143124_899428363484789_4683902302769459789_nประชุมสมาชิกเดือนสิงหาคม 2558 สมัยที่ 36 ครั้งที่ 4

การประชุมสมาชิกประจำเดือน สิงหาคม นี้ได้มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ได้แก่ 1.The Platinum Fashion Mall (เดอะแพลททินั่ม แฟชั่นมอลล์) และการบรรยายพิเศษพร้อมนำเสนอข้อมูลในหัวข้อ “New Tourism Product” โดยผู้แทนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้แก่ 1.คุณจารุเชฏฐ์ เรืองสุวรรณ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยว 2.คุณนิธี สีแพร ผู้อำนวยการกองเผยแพร่ความรู้ด้านการท่องเที่ยว 3. คุณจิระวดี คุณทรัพย์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการบริการท่องเที่ยว

Comments

comments