ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประมวลภาพการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ของสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 ณ โรงแรม เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ

ดูเพิ่มเติมที่ : ATTA Thailand

Comments

comments