ประมวลภาพงานประชุมสมาชิก ATTA ประจำเดือนเมษายน 2567 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ประมวลภาพงานประชุมสมาชิก ATTA ประจำเดือนเมษายน 2567

ภาพงานประชุมสมาชิก ATTA วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ณ ห้อง Rainbox Hall ชั้น 17 โรงแรม Baiyoke Sky Hotel กรุงเทพมหานคร

ดูเพิ่มเติมที่ : https://www.facebook.com/media/set/?set=a.847022414128813&type=3

Comments

comments