ปิดลงทะเบียนเข้าร่วม Roadshow Taiwan 2024 | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Atta News > ปิดลงทะเบียนเข้าร่วม Roadshow Taiwan 2024

เรียนท่านสมาชิก

จากที่สมาคมฯ ได้จัด Roadshow Taiwan 2024 ในวันที่ 29-31 มกราคม 2567 ให้ท่านสมาชิกที่สนใจสมัครเข้าร่วมงาน ซึ่งขณะนี้ได้สมาชิกครบตามจำนวนแล้ว ทางสมาคมฯ จึงขอปิดรับสมัครมา ณ ที่นี้

สมาคมฯ ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจและตอบรับสมัครเข้าร่วม Roadshow ในครั้งนี้ และหากมีกิจกรรมใหม่ที่น่าสนใจ ทางสมาคมฯ ประกาศให้ทราบต่อไป

Comments

comments