ผงะ! พบนอมินีภูเก็ตเพิ่มขึ้นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์ | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ผงะ! พบนอมินีภูเก็ตเพิ่มขึ้นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

ผงะ! พบนอมินีภูเก็ตเพิ่มขึ้นเกือบ 100 เปอร์เซ็นต์

นางกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า เมื่อเช้าวันที่ 7 มีนาคม 2559 ได้ลงพื้นที่ติดตามการตรวจจับนอมินีที่ภูเก็ต โดยประชุมร่วมกับคณะกรรมการกลั่นกรองการจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อป้องกันการประกอบธุรกิจนอมินี โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และนายประเจียด อักษรธรรมกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต พร้อมด้วยผู้แทนจากภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวอันดามัน หอการค้าจังหวัดภูเก็ต สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต สมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยว และสมาคมอสังหาริมทรพย์จังหวัดภูเก็ตเข้าร่วมประชุมและให้ข้อมูล

โดยพบข้อมูลลึกๆ จากการหารือร่วมกันทำให้ได้รู้วิธีการของนอมินีเพิ่มขึ้นว่ากว่า 95% ของการจดทะเบียน จะจดผ่านทางสำนักงานบัญชี หรือ สำนักงานทนายความซึ่งพบว่ามีรายชื่อผู้ก่อตั้งหรือผู้ถือหุ้นซ้ำๆกันอยู่ในหลายบริษัท ซึ่งธุรกิจนอมินีที่ตรวจจับแล้ว ขณะนี้อยู่ในกระบวนการดำเนินการอย่างเข้มงวด แต่ในเวลาเดียวกันได้แก้ปัญหาเร่งด่วน โดยขณะนี้ได้ขอความร่วมมือผ่านทางสำนักงานตรวจสอบบัญชีให้ติดตามตรวจสอบเรื่องการจดทะเบียน ตรวจสอบการจ่ายภาษีของผู้ถือหุ้น โดยปปง. จะมาตรวจสอบกระบวนการเส้นทางการเงิน กรณีเปิดใหม่เอกชนและท้องถิ่นจะเข้ามาร่วมเป็นคณะตรวจสอบซึ่งเริ่มขึ้นแล้วที่ภูเก็ต

ปัญหาที่พบคือ มีจำนวนบริษัทที่เปิดดำเนินการอยู่เป็นจำนวนมาก เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจท่องเที่ยวก็มี 7,000 กว่าบริษัท จึงได้ขอความร่วมมือให้กรมสรรพากรพิจารณาเรื่องการเพิ่มเจ้าหน้าที่พนักงาน เพื่อเร่งติดตามงานให้รวดเร็วมากขึ้น

รมว. กอบกาญจน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะกลางและระยะยาว จะต้องมีการปรับกฎหมายซึ่งได้ร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทยและกระทรวงพาณิชย์ โดยทั้งหมดจะต้องอยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงว่าประเทศเรายังต้องการการลงทุนประเภทใดอยู่บ้าง เราจะต้องเข้มงวดสำหรับนักลงทุนต่างประเทศ โดยเฉพาะในธุรกิจบางประเภทที่มีผลต่อขีดการแข่งขันไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน  ส่วนระยะเวลาและวิธีการที่ใช้ ต้องดำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ส่งผลต่อการเติบโตทางธุรกิจของไทยต่อไป

updated: 07 มี.ค. 2559 เวลา 22:35:43 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

Comments

comments