ผู้โดยสารสนามบินพุ่ง ครึ่งปีแรกทะลุ 61.2 ล้านคน | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > ผู้โดยสารสนามบินพุ่ง ครึ่งปีแรกทะลุ 61.2 ล้านคน

ผู้โดยสารสนามบินพุ่ง ครึ่งปีแรกทะลุ 61.2 ล้านคน

14621663541462247031m

ปี 2558 ที่ผ่านมาสนามบินหลักทั้ง 6 แห่งของบริษัทท่าอากาศยานไทย หรือ ทอท. ประกอบด้วย สุวรรณภูมิ, ดอนเมือง, หาดใหญ่, ภูเก็ต, เชียงใหม่ และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย มีผู้โดยสารรวม 106.79 ล้านคน ขยายตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าถึง 21.94% มีเที่ยวบินรวม 7.07 หมื่นเที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 15.97% และเป็นการเพิ่มขึ้นทั้งตลาดต่างประเทศและภายในประเทศพร้อมทั้งยังเชื่อว่า ในปี 2559 นี้จะมีผู้โดยสารเข้ามาใช้บริการสนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท. ขยายตัวได้ในระดับมากกว่า 20% หรือเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า 20 ล้านคน

ทั้งนี้ เป็นผลจากการเปิดใช้อาคาร 2 สนามบินดอนเมือง ขณะที่สายการบินโลว์คอสต์ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่แผนการปรับปรุงสนามบินภูเก็ตและเปิดใช้บริการอาคารผู้โดยสารหลังใหม่เพิ่มก็คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงกลางปีนี้

จากรายงานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.พบว่า ในช่วงไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) มีปริมาณเที่ยวบิน 197,913 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 9.4% และมีปริมาณผู้โดยสาร 33.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 13.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่งผลให้ครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) สนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท. มีปริมาณเที่ยวบิน 389,272 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 10.6% และมีปริมาณผู้โดยสาร 61.2 ล้าน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

โดยสนามบินสุวรรณภูมิมีปริมาณเที่ยวบินเพิ่มขึ้น 8.3%, ดอนเมือง เพิ่มขึ้น 14.3%, เชียงใหม่ เพิ่มขึ้น 5.8%, หาดใหญ่ เพิ่มขึ้น 3.3%, ภูเก็ต เพิ่มขึ้น 15.8% และแม่ฟ้าหลวง เชียงราย เพิ่มขึ้น 9.1%

จากรายงานของบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.พบว่า ในช่วงไตรมาส 2 (มกราคม-มีนาคม) มีปริมาณเที่ยวบิน 197,913 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 9.4% และมีปริมาณผู้โดยสาร 33.2 ล้านคน เพิ่มขึ้น 13.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน

ส่งผลให้ครึ่งปีแรกที่ผ่านมา (ตุลาคม 2558-มีนาคม 2559) สนามบินทั้ง 6 แห่งของ ทอท. มีปริมาณเที่ยวบิน 389,272 เที่ยวบิน เพิ่มขึ้น 10.6% และมีปริมาณผู้โดยสาร 61.2 ล้าน ขยายตัวเพิ่มขึ้น 12.7% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน

updated: 03 พ.ค. 2559 เวลา 10:40:34 น.

ประชาชาติธุรกิจออนไลน์

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1462166354

 

Comments

comments