พลิกโฉมทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งงิ้ว ปั้นเขตศก.พิเศษ’เชียงของ’ บูมท่องเที่ยว-โลจิสติก | ATTA

ACTIVITY OF MONTH


ATTA > Tourism News > พลิกโฉมทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งงิ้ว ปั้นเขตศก.พิเศษ’เชียงของ’ บูมท่องเที่ยว-โลจิสติก

พลิกโฉมทุ่งเลี้ยงสัตว์บ้านทุ่งงิ้ว ปั้นเขตศก.พิเศษ’เชียงของ’ บูมท่องเที่ยว-โลจิสติก

ที่สาธารณประโยชน์(ป่าชุมชน) บ้านทุ่งงิ้ว เนื้อที่ 531ไร่ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย แม้สภาพจะเป็นเพียงทุ่งเลี้ยงสัตว์ขนาดเล็กไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจใดๆ แต่วันนี้กำลังถูกพลิกโฉมให้เป็นขุมทองการค้าการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่ 2 จากพื้นที่ที่ประกาศครอบคลุมให้เป็นเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเชียงทั้งหมด 7 ตำบล เนื้อที่ 763.20 ตารางกิโลเมตรหรือ 4.7 แสนไร่ ได้แก่ ตำบลครึ่ง ตำบลบุญเรือง ตำบลริมโขง ตำบลเวียง ตำบลศรีดอนชัย ตำบลสถาน และตำบลห้วยซ้อ

อย่างไรก็ดี ที่ดินรัฐที่บ้านทุ่งงิ้ว นับเป็นหนึ่งในพื้นที่เป้าหมายที่คณะกรรมการนโยบายพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ(กนพ.)ที่มีพล.อ.ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบ ตามที่คณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการที่มีพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย(มท.1) เสนอ ประกอบด้วย จังหวัดเชียงราย 3 พื้นที่ ได้แก่ อำเภอเชียงของ อำเภอเชียงแสนและอำเภอแม่สาย 2 พันไร่เศษ นครพนม 2.4 พันไร่ กาญจนบุรี 8 พัน ไร่ และนราธิวาส 2.2 พันไร่ เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2559 ที่ผ่านมา โดยใช้ ม.44 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ถอนสภาพที่ดิน และมอบกรมธนารักษ์ดูแลรวมกว่า1.4 หมื่นไร่ ยกเว้นนราธิวาส ซึ่งเป็นที่ดินเอกชน เพื่อให้เอกชนเช่าราคาถูกระยะยาว 50 ปี

สำหรับเหตุผลที่เลือกที่ดินแปลงดังกล่าว กรมโยธาธิการและผังเมืองในฐานะเลขาคณะอนุกรรมการด้านการจัดหาที่ดินและบริหารจัดการพื้นที่ระบุว่า เพื่อแก้ปัญหาผู้คัดค้านจังหวัดเชียงรายจึงเฟ้นหาที่ดินแปลงใหม่ และทราบว่าการนิคมแห่งประเทศไทย(กนอ.)และเอกชน(บริษัทเมืองเงิน)สนใจพัฒนา โดยศักยภาพแปลงที่ดินจะอยู่กึ่งกลางระหว่างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1020 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1155 ภายในแปลงที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้าง มีถนนชุมชน มีไฟฟ้าเข้าถึง มีแหล่งน้ำใช้ในพื้นที่ เนื่องจากติดกับแม่น้ำอิง

สอดรับกับข้อมูลจากสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงรายสาขาเชียงของ ที่ยืนยันว่าเป็นที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ที่ดินที่บ้านทุ่งงิ้ว ตำบลสถาน อำเภอเชียงของ เป็นที่ดินที่มีศักยภาพมาก เนื่องจาก แปลงที่ดินห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่4 (เชียงของ-ห้วยทราย) เพียง 3-4 กิโลเมตร และห่างจากถนนสายเทิง-เชียงของ เพียง 4 กิโลเมตร และยังเชื่อมต่อไปยังถนนอาร์3เอ ไปยังสปป.ลาวโดยผ่านสะพานโขง 4 ได้สะดวกรวดเร็ว

แม้ที่ดินจะผืนไม่ใหญ่ แต่เมื่อเทียบกับที่ดินแปลงเดิมที่มีปัญหามวลชน ที่ตำบลบุญเรือง เนื้อที่กว่า 3 พันไร่ซึ่งห่างจากสะพานมิตรภาพไทย-ลาวมากถึงกว่า 30 กิโลเมตร มองว่า ที่ดินสาธารณประโยชน์บ้านทุ่งงิ้วมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจสูงกว่า

ในแง่การลงทุนผ่านมุมมองของนายธนิสร กระฏุมพร รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงราย ฝ่ายการค้าชายแดนอำเภอเชียงของ ที่ยอมรับว่า เป็นทำเลที่มีศักยภาพเป็นพื้นที่ราบติดกับด่านใหม่เชียงของ เหมาะแก่การพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรม ธุรกิจโลจิสติกส์ ท่องเที่ยว ทั้งทางบก โดยผ่านสะพานข้ามโขง 4ไปอาร์3เอ เชื่อมไปยังสปป.ลาว–จีนและเวียดนาม รวมทั้งยังมีการพัฒนาศูนย์เปลี่ยนถ่ายสินค้าพื้นที่ 280ไร่ ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ส่วนทางน้ำสามารถเพิ่มช่องทางขนส่งทางเรือ และท่องเที่ยวไปยังหลวงพระบาง ที่สำคัญได้รับการสนับสนุนจากประชาชนในพื้นที่

ขณะที่การเชื่อมโยงในพื้นที่ ค่อนข้างสะดวกสบาย มีทางเข้าออกหลายทาง อาทิ ถนน 2 ช่องจรจาจรเข้าหมู่บ้านทุ่งอ่างและบ้านทุ่งงิ้ว ยังไม่รวมที่รัฐลงทุนเพิ่ม ส่วนราคาซื้อขายที่ดินเอกชนที่บ้านทุ่งอ่างและบ้านทุ่งงิ้ว ซึ่งติดกับที่ดินรัฐ ช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาราคาไร่ละ 8 แสนบาท แต่ปัจจุบันราคาไร่ละ 1-2 ล้านบาทและอนาคตเมื่อมีการพัฒนาจะ ขยับขึ้นไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อไร่เนื่องจากที่ดินที่อำเภอเชียงขยับสูงมากก่อนหน้านี้จนชนเพดานมาก่อนหน้าที่สะพานข้ามโขง4จะสร้างเสร็จจนกระทั่งเปิดสะพาน หากจะขยับอีกก็ไม่มากไม่เกิน 10% โดยราคาสูงสุด 8 ล้านบาทบริเวณถนนตัดใหม่ก่อนถึงด่านพรมแดนเชียงของ

แม้รัฐจะได้ที่ดินผืนเล็กให้เช่าเป็นเขตอุตสาหกรรมเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษเชียงของ แต่ด้วยศักยภาพของพื้นที่และทำเลที่ตั้งฟันธงได้ว่า”บ้านทุ่งงิ้ว”จะสร้างมูลค่าให้กับนักลงทุนได้แบบจิ๋วแต่แจ๋วอย่างแน่นอน !!!

จากหนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ วันที่ 7 – 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559

Comments

comments